MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Gwarantujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców, którzy w bieżącej działalności dokonują międzynarodowych transakcji, bądź potrzebują wsparcia w sprawie na terytorium obcego dla siebie państwa. Obsługa prawna prowadzona jest w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Pomagamy między innymi przy sporach z umów sprzedaży, przewozu, spedycji, budowlanych, o świadczenie usług, sporach korporacyjnych, nierzetelnych rozliczeniach, sprawach pracowniczych. Prowadzimy również postępowania upadłościowe reprezentując zarówno upadłych dłużników, jak i wierzycieli. Z doświadczenia wiemy, że w wielu przypadkach dopóki współpraca układa się pomyślnie klienci nie korzystają z prawników. Dopiero przy nasileniu się nieprawidłowej sytuacji konieczne jest działanie w ochronie naruszanych interesów. Nieraz jedyną opcją dla nierentownej inwestycji jest ogłoszenie upadłości firmy, której wyniki finansowe zmuszają do tego rodzaju rozwiązania. W celu zapewnienia najlepszej obsługi współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami.

PRAWO NIEMIECKIE / SPRAWY NIEMIECKIE

Oferujemy klientom pomoc prawną również na terenie Niemiec. Radca Prawny Paweł Majewski jest dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Niemczech. Obsługę klientów w sprawach niemieckich zapewnia Kancelaria w Berlinie. Sprawy w Niemczech są prowadzone indywidualnie przez mecenasa Pawła Majewskiego. Zaletą oferty jest kompleksowe doradztwo w języku polskim, obejmujące wszystkie etapy od zaproponowania określonego rozwiązania prawnego, poprzez reprezentację w sporze przedsądowym, a w razie potrzeby również w postępowaniu sądowym przed niemieckim sądem. 

Kancelaria niemiecka specjalizuje się m.in. w dochodzeniu roszczeń z umów, w sprawach gospodarczych, związanych z działalnością gospodarczą na terenie Niemiec, w zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, rozwiązywaniu konfliktów ze wspólnikami w spółkach niemieckich, ustalaniu sytuacji finansowej kontrahentów niemieckich, negocjacjach oraz reprezentowaniu pokrzywdzonego w sprawach karnych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Kancelaria pomaga również w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej. Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, że wartość firmy to często ich dobra niematerialne i prawne. Coraz częściej obserwuje się również ataki na te dobra. Do kancelarii zgłaszają się między innymi przedsiębiorcy, których produkty są kopiowane, których znaki towarowe wykorzystywane są w domenach internetowych konkurencyjnych firm. Przedsiębiorcy stają się atakiem nieuczciwej konkurencji najczęściej ze strony byłych kontrahentów bądź byłych pracowników. W tej dziedzinie lepiej zapobiegać niż leczyć. Dzięki współpracy z rzecznikami patentowymi pomagamy zalegalizować patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe, konstruujemy umowy licencyjne, a także umowy o zakazie konkurencji z pracownikami. Opracowujemy standardy działań przy ochronie tajemnicy przedsiębiorstw i pomagamy przy ochronie praw w przypadku wszelkich naruszeń.